Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Islámské "Ministerstvo Šaríje" v České republice

13. 01. 2015 17:33:00
Pro každého, kdo věří v Alláha je nepřijatelné uznávat světské právní řády a vyžaduje oficiální zavedení muslimům morálně nadřazeného práva Šaría či-li od Alláha daných zákonů prostřednictvím výroků a činů proroka Mohammeda. Pokud by došlo k akceptaci tohoto požadavku, tak jednou z cest jak zajistit jeho administrativní správu by mohlo být vytvoření v každé zemi nového ministerstva - "Ministerstva Šaríje", které by implementaci práva Šaría do prostředí dané země plošně zavedlo a zaštiťovalo. Jaká by byla vrcholová organizační struktura této administrativní infrastruktury?

Imám, jako nejvyšší duchovní je také představitelem ministerstva Šaríje a nejvyšší autoritou náboženské a morální policie. Zaštiťuje soudní spory podle práva Šaría, příčemž mu přímo podléhají náměstci spravující jednotlivé odbory a jejich sekce:

1.Odbor pro Islámskou osvětu

Povinnosti člověka vůči Alláhovi (`ibádát) jsou především "pilíře islámu" (arkán ad-dín): vyznání víry (šaháda), modlitba (salát), náboženská daň/almužna (zakát), půst v měsíci ramadánu (sawm) a pouť do Mekky (hadždž). Pro jejich platnost je nutná rituální očista (tahára). Jádrem islámské víry je přiznání jedinečnosti Alláha (Tauhíd). Islám byl však historicky rozšířen do různých kultur, odkud přejal pozůstatky jiných náboženství a také byl mnohdy nedůsledně interpretován. Mnozí dnes i v minulosti nejsou muslimové z vlastní vůle, ale jsou muslimy náhodou, kteří přejímají zlozvyky od svého okolí. Je povinností každého upřímného věřícího v Alláha odložit své kulturní zvyklosti a emoční vazby k rodině nebo národu a osvojit si funkční znalost tauhídu, tohoto základu víry.

2.Odbor pro katastrální správu NO-GO zón

Odbor se zabývá vytvářením a správou NO-GO zón v závislosti na míře imigrace muslimů, do kterých jsou integrování spolu s místními konvertity. Nemuslimům je do nich vstup zakázán, včetně policie a hasičů a kde se ve školách učí v souladu s učením islámu. Ve výjimečných případech vstupu nemuslimů nesmí mít zbraň. Tyto zóny mohou být příměstské, městské nebo oblastní. Odbor také zakládá nová města, která v muslimy dominantně obývaných regionech převezmou funkce islámských správních a kulturních center.

3.Odbor pro náboženské daně

- Sekce pro muslimy (výběr zakátu): výber daně z majetku a příjmů, určené k dobročinné pomoci, kdy vždy jeho část musí jít i na džihád.

- Sekce pro nemuslimy (výber džizja): výber daně od všech dospělých a zdravých mužů, kteří tak dají materiální důkaz akceptace podrobení Alláhovi. Daň jim zajišťuje vnější ochranu a neveřejné praktikování jejich víry. Toto daňové zatížení nevěřících může mít vzestupnou tendenci v závislosti na jejich případném zmenšujícím se zastoupení v populaci.

4.Odbor pro soudy Šaría

Islámské právo bylo dáno člověku jednou a provždy a společnost se musí přizpůsobit. Je neměnné a zjevené Alláhem. Základem je Korán, popisující co Alláh Mohammedovi zjevil a souboru pravidel z jeho činů a učení (sunna). Některé činy (hádisy) nejsou důvěryhodné a jejich (ne)uznáváním jsou tvořeny rozdílné typy islámu a právních škol. Pokud se v určité věci nevyjádřil je použita analogie (qijás) nebo konsenzus učenců (idžmá). Při posuzování soudních sporů je spravedlnost určena tím, co Mohammed řekl nebo neřekl, a co se z toho dá vyvodit.

5.Odbor pro registraci osob v otroctví

Islám limitoval možnost získávání otroků pouze na válečný stav s nemuslimy. Otroci mohou být propuštěni, vyměněni nebo vykoupeni. Ženské otrokyně jsou "milk al jamín" (ty kterým vládnou naše ruce) nebo "má malakat ajmanukum" (ti, kteří byli zajati během války a stali se otroky nebo potomci otroků). Ženy poražených nepřátel (as-sabi) se stávají majetkem muslimů, po přerozdělení Imámem, a ti s nimi mohou mít pohlavní styk i proti jejich vůli - jsou-li vdané jejich manželství je tím zrušeno. Mohou být bity pro utužení disciplíny a pokud nejsou na pohlavní styk zralé, lze se z nich těšit i bez styku.
Odbor se zabývá především registracemi osob ve stavu otroctví prodaných muslimům v místní oblasti působnosti ministerstva, převážně z oblastí konfliktů s nemuslimy na které byl vyhlášen džihád mečem a správou charitativních fondů a dotačních programů pro vykupování jejich svobody.

6.Odbor pro privilegovanost muslimů a mužů

Muslimové jsou v očích Alláha nadřazeni nevěřícím, protože přijali odpovědnost zavedení jeho zákonů po celém světě. Nemuslimové nesmí nosit zbraně a musí svoji víru praktikovat neveřejně. Povinností muslima je lhát, pokud se jedná o povinný účel v zájmu dodržení islámského přikázání jako je džihád a nesmí za to cítit provinění nebo hanbu.

Nemuslim si nesmí vzít muslimskou ženu. Veřejně ukazovat víno nebo vepřové, recitovat své verše nebo slavit své náboženské svátky nebo pohřby. Je zakázáno stavět nové kostely nebo jiné budovy vyšší než mešita. Nemuslim nesmí jít do mešity bez povolení. Nemuslim není chráněn pokud vede muslima od islámu. Nemuslimové nesmí proklínat muslimy, nadávat jim, mluvit o nich hanlivě nebo poukazovat na jejich slabá místa. Muslimové oproti nemuslimům mohou. Nemuslim nemůže dědit po muslimovi.

Rozvod je pouze a jen na rozhodnutí manžela. Pokud je manželka vzpurná a odmítavá, ruší se tím povinnost manžela starat se o ni a má právo ji bít a násilím držet doma. Není společný majetek manželů a po smrti manžela na manželku automaticky nepřechází, ale za určitých podmínek může zdědit až polovinu toho co by zdědila pokud by byla mužem. Muž má právo mít až 4 manželky. Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu než muže. Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

7.Odbor pro džihád mečem a fatvu

Soužití s jinověrci nebo ateisty nemusí být vždy sametové a v krajním případě jejich nerespektování práva Šaría je vyhlašován džihád mečem nebo fatva, přičemž externí džihád je proti nevěřícím a interní džihád proti odpadlíkům od islámu, kdy je třeba potřít členy komunity, kteří ji ohrožují rozpadem či rozkolem (fitna). Těžištěm činnosti odboru je prevence a spolupráce se všemi státními složkami, aby občané nekonali nic co by vyhlášení džihádu mečem nebo fatvy vyprovokovalo a tak jim předešli. Odbor posuzuje míru omezení svobody slova a projevu a provozuje úřad pro neislámskou činnost.

8.Odbor pro odbourávání modlářství a neislámské kultury

Ženy musí povinně skrývat svoji nahotou, což je vše kromě očí a rukou od zápěstí. Je zakázáno konzumovat, dotýkat se, pracovat a obchodovat s masem nečistých zvířat (vepřové a obecně všichni predátoři), krev a alkohol (harám potraviny). Konzumované maso musí pocházet ze zvířat, jež byla zabita rituálně (halál potraviny). Je zakázáno tetování a zobrazování Alláha nebo jakéhokoliv jiného stvoření. Odbor zajišťuje povinné náboženské poutě do Mekky a dává doporučení pro demolici kulturních památek pobuřujících věřící v islám v oblastech s jejich většinovým zastoupením.

Islám je mírové náboženství a může koexistovat vedle jinověrců i ateistů, pokud respektují jeho pravidla a cíl zcela dominovat světu. Jako jediné ze všech náboženství také umožňuje vykoupit se z otroctví. Tato neagresivita islámu potrvá a je zaručena i v případě, že se změní poměr a počty muslimů a nemuslimů v zemích EU v průběhu příštích desetiletích a dojde k demokraticky odhlasované změně na Islámskou Evropskou Unii, v níž bude vytvořen Český chalífát s náboženskou ústavou, nahrazující činnost tohoto ministerstva a jmenováním jeho aktuálního představitele prvním českým chalífou.

Čtěte na podobné téma:

USA už to ví: Fašistický islám neslučitelný se svobodou nejen slova

Kniha: Základy Tauhídu - Islámský koncept boha

Autor: Josef Zbořil | úterý 13.1.2015 17:33 | karma článku: 34.31 | přečteno: 2779x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

Premiér cestovatel

Stabilita Libanonu je důležitá pro celkovou stabilitu regionu. Ta je obecně křehká – stačí málo a oheň je „na střeše“.

22.11.2017 v 0:20 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 41 | Diskuse

Jan Ziegler

Provládní ruský web lže, vraždy Čechů vydává za osvobození

Jestliže by nějaké německé noviny napsaly, že 15. března 1939 nás Němci osvobodili a zachránili před bolševismem, tak by z toho byl právem skandál. Rusové se ovšem dopustili srovnatelné urážky českého národa.

21.11.2017 v 20:58 | Karma článku: 23.13 | Přečteno: 394 | Diskuse

Dalibor Bartoš

Nutit někoho k vlastenectví

Tak tuto frázi použil dnes jistý Libor Dvořák, samozvaný expert na Rusko. Řekl - citace nebude přesná ale je možné si ji poslechnout na ČT24 - že, v Rusku se množí požadavky na zákony, které budou nutit lidi k vlastenectví, a že

21.11.2017 v 20:11 | Karma článku: 19.19 | Přečteno: 398 | Diskuse

David Vlk

Rusové jsou prostě pořád Rusáci

Imperialistický stát růžolících drbanů, který si vždy z Evropy utrhl co chtěl, požvýkal to, rozkradl, rozebral na součástky, vycucal nerostné suroviny a technologie a vládl tam za pomocí argumentů s tankovými pásy.

21.11.2017 v 19:01 | Karma článku: 33.89 | Přečteno: 1221 | Diskuse

Jan Dvořák

Policie se s vydávačkou tumlovala, ale teď bude na čekačce

Policie si s žádostí o vydání zločinných poslanců Babiše a Faltýnka pospíšila. Už ve sněmovně žádost o vydání je. Nenaplnil se optimistický scénář, že policie bude vyčkávat na nového ministra, a pak že se uvidí, spíš neuvidí.

21.11.2017 v 16:10 | Karma článku: 25.22 | Přečteno: 1004 | Diskuse
Počet článků 202 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1895

Více o mých názorech a postojích na Ministerstvo svobodného prostředí (www.ministerstvo.org).

 

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979), pracuje jako strojírenský technik v železničním průmyslu. Čtyři roky byl členem Svobodných, jejich olomouckým krajským předsedou a lídrem kandidátek pro krajské volby 2012 a sněmovní volby 2013. Vícekrát absolvoval několikatýdenní dobrovolnický mezinárodní program SAR-EL v Izraelské armádě. Překladatel článků, o ohrožení svobod, amerického Gatestone Institute, které iniciovaly založení jeho české mutace webu. Po pěti a půl letech psaní blogu, s více než milionovou čteností, jej završil shrnujícím založením „Ministerstva svobodného prostředí“ na www.ministerstvo.org.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.